YILDIZ AVUKATLIK BÜROSU| GAZİANTEP 0.342 321 23 23 Pazartesi - Cuma: 08:30 - 17:30

Güncel Yargıtay Kararları

Güncel Yargıtay Kararları

Binanın tüm batı cephesinin tamamının eski hale getirilmesinin ana yapının statiğine zarar vermediğinin tesbiti halinde davanın kabulüne, aksi halde hukuki yarar yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerekir

T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/11034
Karar No:2014/18227
K. Tarihi:15.12.2014