YILDIZ AVUKATLIK BÜROSU| GAZİANTEP 0.342 321 23 23 Pazartesi - Cuma: 08:30 - 17:30

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Koruma Sağlayıcı Hizmetlerimiz

Danışmanlık

Günlük olarak karşılaşılabilen ve hukuki yardım gerektiren her türlü konu veya sorunun çözümü ya da hukuki riskleri en aza indirmek amacıyla telefon, faks, e-posta veya sair iletişim araçlarıyla sözlü veya yazılı olarak sunduğumuz hizmetlerdir. Danışmanlık hizmetlerimizin ana amacı, müvekkillerimizin işlemlerinin hukuka uygun olmasını sağlama ve hukuka uygunluk çerçevesinde müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma, ileride ortaya çıkması muhtemel ihtilafların da dava veya icra takibi aşamasına gelmeden tespit edilmesi ve önlenmesidir.
Bu anlamda, özellikle ticaret hukuku, borçlar hukuku, bankacılık hukuku, katılım bankaları mevzuatı, icra ve iflas hukuku, ipotek, finansal kiralama, ticari işletme rehni, garanti/teminat mektupları gibi özel uzmanlık gerektiren konularda yaklaşık 15 yılı aşkın bir zaman sürekli danışmanlık hizmetleri ifa etmiş uzman avukatlardan oluşan Ortaklığımız, danışmanlık hizmetlerinin gerekliliğine ve önceliğine inanmaktadır.

Sözleşmeler

Günlük hayatta veya ticari faaliyetler esnasında karşılaşılan hukuki risklerin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması, iyi hazırlanmış ve etkin hukuki korumayı sağlayan sözleşmeler ile mümkün olabilir. İyi hazırlanmış bir sözleşme, sözleşmenin tarafları arasında ihtilaf çıkma riskini en aza indirdiği gibi, taraflar arasında meydana gelebilecek ihtilafların doğru biçimde çözümünde de etkilidir. Dolayısıyla önem atfedilen ve ileride ihtilaf çıkma ihtimali bulunan hukuki ilişkilerin sözleşmeye bağlanması, bu tür hukuki iş ve ilişkilerin güvenle gerçekleştirilmesine vesile olacak; bu iş ve ilişkiler nedeniyle ileride ihtilaf çıkma ihtimalini en aza indirecektir. Çıkabilecek ihtilaflar dikkate alınarak, hukuki yardım ile hazırlanmış olan sözleşmeler en iyi hukuki korumayı ve en doğru çözümü sağlayacaktır. Sözleşmeler hukukunda uzman avukatlardan oluşan Ortaklığımız, sözleşme hazırlanması ile bunların hukuka uygunluğunun sağlanması konusunda gerekli tüm hukuki yardımı sunmaktadır.

Teminatlandırma

Hukuki ilişki ve işlemler nedeniyle sahip olunan hak ve alacakların teminatlandırılması, hukuki riski en aza indirmek için başvurulacak araçlardan biridir. Hukuki ilişkide tamamen haklı olunsa veya alacağın varlığı hiç tartışmasız olsa dahi, hak / alacak ancak uygun ve yeterli teminatlandırma ile güvencede olacaktır. Ortaklığımız hak ve alacakların niteliğine uygun ve hukuken geçerli yöntemlerle teminatlandırılması konusunda üst seviyede tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir.

İhtilaf Çözücü Hizmetlerimiz

Müvekkillerimizin şahsi veya ticari ilişkilerinden kaynaklanan leh veya aleyhlerindeki, açılmış veya açılacak davalar Ortaklığımız bünyesindeki uzman avukatlar aracılığıyla takip edilmekte ve maksimum verimlilikle sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Davaların sonuçlandırılması sürecinde hukukun ve teknolojinin her türlü imkanlarından yararlanılmaktadır. Ortaklığımız, yeterli ve yetkin personeliyle her türlü dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

İcra ve İflas Takipleri

Şahsi ve ticari ilişkilerden kaynaklanabilecek icra ve iflas takipleri, Ortaklığımız bünyesindeki uzman avukatlar ve yeterli personel aracılığıyla takip edilmekte ve takiplerin en etkin biçimde çözümlenmesi sağlanmaktadır.
Müvekkil haklarının temini ve alacaklarının tahsili sürecinin en kısa zamana indirilebilmesi için hukukun ve teknolojinin her türlü imkanlarından yararlanılmaktadır. Yapılan tahsilat aynı gün veya en geç ertesi işgünü müvekkilin banka hesabına intikal ettirilmektedir. Ortaklığımız bünyesinde yer alan konusunda uzman avukat ve diğer yetkin personel, özellikle gecikmiş (kurumsal ve bireysel) kredi alacaklarının tahsili ile ilgili olarak engin bir tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Ortaklığımız, yeterli ve yetkin personeliyle her türlü icra takibi hizmetleri sunmaktadır.

Anlaşmalar/Uzlaşmalar

Dava veya icra takibi aşamasında olan veya henüz bu aşamaya gelmemiş fakat gelmek üzere olan ihtilafların, davadan / takipten önce veya sonra, hukuka ve müvekkil yararına en uygun biçimde anlaşmayla/uzlaşmayla sonuçlandırılması amacıyla, karşı tarafla görüşmeler, toplantılar yapılması ve bu suretle bir uzlaşma zemini oluşturarak ihtilafın sulhen sona erdirilmesi hizmetidir. Ortaklığımız bu konuda yılların tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, ihtilafların hukuka ve müvekkil haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması için gerekli her türlü hizmeti sunmaktadır.

İş Geliştirme Amaçlı Hizmetlerimiz

Şirket kuruluşları, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve ana mukavele tadilleri işlemlerindeki hukuki yardımlar ile, finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümünde uzman hukukçularla hukuki hizmetler verilmektedir.